Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Winkelwagen 0

Er zijn geen producten meer te koop

Subtotaal Vrij
Verzending, belastingen en kortingscodes worden berekend bij het afrekenen

Uw winkelwagen is leeg

Veiligheid

Let op

Beschadigde of beschadigde wijnflessen kunnen bij het onder druk zetten breken. De Coravin Wijnfleshuls is bijgeleverd om het risico op letsel door gebroken glas te verminderen.

NIET GEBRUIKEN met mousserende wijn of champagne.

De naald en het naaldruimgereedschap zijn scherp, wees voorzichtig bij het hanteren.

LET OP: Naalden zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om.

Waarschuwing

Gebruik het systeem NIET voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.

Dompel het systeem NIET onder in water of andere vloeistoffen.

Het systeem is niet vaatwasmachinebestendig.

Het systeem is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

Opmerking

Niet bedoeld voor gebruik met plastic kurken. Gebruik voor wijnen met schroefdop Coravin Schroefdoppen.

De kwaliteit van wijn wordt beïnvloed door vele factoren. Gebruik Coravin Gebruik het systeem alleen waarvoor het bedoeld is en reinig het systeem na elk gebruik op de juiste manier. Coravin kan de kwaliteit van de wijn niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van wijn, tenzij de schade of het verlies veroorzaakt blijkt te zijn door een defect wijnsysteem. Coravin systeem.

Aanvullende waarschuwingen die alleen van toepassing zijn op Timeless Eleven

GEBRUIK GEEN beschadigd snoer of beschadigde voedingsadapter.

Stel het systeem NIET bloot aan extreme omstandigheden, waaronder regen en overmatige hitte.

Het systeem bevat een niet-vervangbare lithium-ion batterij.

NIET proberen het systeem te openen.

Knoeien met het systeem kan oververhitting, brand en letsel veroorzaken.

Voer het systeem af volgens de plaatselijke voorschriften voor elektronische apparatuur.

FCC-nalevingsverklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
  2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Recycling

Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Dit product moet worden behandeld volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of ontmanteld om de impact op het milieu te minimaliseren.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Gebruik alleen USB-voedingen die bij het product worden geleverd of die een extra lage veiligheidsspanning hebben die overeenkomt met de markering op het apparaat.

Coravin Pure™ Capsules

Voor alle Coravin systemen (Model One, Model Two, Model Two Elite, Model Two Elite Pro, Model Three, Model Five, Model Six, Model Eight, Model Eleven, Limited Editions, Timeless Three, Timeless Six, Timeless Eleven).

Argon 6,5 g (0,23 oz) CAS 7440-37-1

WAARSCHUWING: Gascapsules staan onder hoge druk. Coravin De systemen zijn ontworpen om ALLEEN te werken met originele Coravin capsules. Gebruik van niet-Coravin capsules, hergebruik van enig deel van de Capsule, of aansluiting op andere gasbronnen dan Coravin Capsules is gevaarlijk en kan leiden tot letsel bij gebruikers of anderen in de buurt. Gebruik van gasbronnen met een grote capaciteit en Coravin systeem kan leiden tot gaslekken die ernstig of dodelijk letsel kunnen veroorzaken. Gasbronnen met een grote capaciteit zijn NOG NIET getest NOG NIET goedgekeurd door Coravin. Bij gebruik van alternatieve gasbronnen vervalt de garantie op het systeem en vervalt alle verantwoordelijkheid van Coravin voor eventuele problemen of letsel die zich kunnen voordoen. Neem voor meer informatie contact op met Coravin Klantenservice.

Opslag

Coravin Capsules staan onder druk en moeten bewaard worden tussen -30 en +65 C (-22 en 149 F).

Coravin Capsules bevatten gas onder druk en kunnen exploderen bij verhitting.

Bewaar ze op een goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.

Capsules weggooien

Coravin Capsules zijn gemaakt van recyclebare materials.

Lege capsules kunnen worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Gooi ongebruikte capsules NIET weg.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Coravin Terugroeping om wijntoegangssysteem te repareren vanwege snijgevaar
Terugroepingsdatum: 25 juni 2014
Terugroepnummer 14-214

Samenvatting terugroepactie

Naam van het product: Wijntoegangssysteem

Gevaar: Het systeem kan ervoor zorgen dat wijnflessen breken tijdens het onder druk zetten, waardoor er een risico op snijwonden ontstaat.

Contact met de consument: Contact Coravin via e-mail update@coravin.com of online op www.coravin.com en klik op "Belangrijke veiligheidsmededeling - Terugroeping voor reparatie" voor meer informatie.

Eenheden: Ongeveer 65.000 in de VS en ongeveer 640 in Canada.

Beschrijving: Deze terugroepactie betreft alle Coravin™ 1000 wijntoegangssystemen. Het systeem maakt gebruik van een holle naald om de kurk van een wijnfles te doorboren en wijn te schenken zonder de kurk te verwijderen. Het systeem is ongeveer 15 cm hoog en heeft een zilverkleurig, metalen buisvormig lichaam met een afneembare zwarte plastic capsulebeker aan de onderkant en een trekker aan de bovenkant. Aan de bovenkant van de buis zit een zwart metalen handvat en aan de voorkant van de buis zit een zwarte metalen, beweegbare flessenklem. Een lange, metalen naald steekt uit de onderkant van het handvat. De Coravin naam en logo staan op de voorkant van de tube. Het systeem wordt geleverd met een zilverkleurige basis en twee argongascapsules.

Incidenten/letsels: Coravin heeft 13 meldingen van brekende flessen ontvangen, waaronder één waarbij een fles in vier stukken barstte en resulteerde in een verwonding met twee afgebroken tanden en een snijwond waarvoor hechtingen nodig waren, vier waarbij de flessen barstten en gingen lekken, en acht waarbij flessen in twee stukken braken.

Oplossing: Consumenten moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van het teruggeroepen toegangssysteem voor wijn en contact opnemen met Coravin voor een gratis reparatieset met een neopreen wijnfleshouder om gebroken glas op te vangen als een fles breekt en bijgewerkte instructies en waarschuwingen. Het wijntoegangssysteem mag niet worden gebruikt op wijnflessen met beschadigingen of gebreken.

Verkocht bij: Coravin.com en andere online retailers en wijnwinkels van juli 2013 tot juni 2014 voor ongeveer $300.

Importeur: Coravin Inc. uit Burlington, Mass.

Vervaardigd in: China

De U.S. Consumer Product Safety Commission is belast met het beschermen van het publiek tegen onredelijke risico's op letsel of overlijden door het gebruik van duizenden soorten consumentenproducten die onder de jurisdictie van het agentschap vallen. Doden, verwondingen en materiële schade als gevolg van incidenten met consumentenproducten kosten de natie jaarlijks meer dan $ 1 biljoen. CPSC zet zich in om consumenten en gezinnen te beschermen tegen producten die brandgevaarlijk, elektrisch, chemisch of mechanisch gevaarlijk zijn. Het werk van CPSC om de veiligheid van consumentenproducten te helpen garanderen - zoals speelgoed, wiegen, elektrisch gereedschap, aanstekers en huishoudchemicaliën - heeft bijgedragen aan een daling van het aantal doden en gewonden door consumentenproducten in de afgelopen 40 jaar.

Volgens de federale wetgeving mag niemand producten verkopen die het voorwerp zijn van een vrijwillige terugroeping door een fabrikant of een verplichte terugroeping op bevel van de Commissie.

Om een gevaarlijk product of een productgerelateerd letsel te melden, ga online naar www.SaferProducts.gov of bel de CPSC Hotline op (800)638-2772 of teletypewriter op (301)595-7054 voor slechthorenden. Consumenten kunnen informatie over nieuwsberichten en terugroepacties vinden op www.cpsc.gov op Twitter @USCPSC of door zich te abonneren op de gratis e-mailnieuwsbrieven van het CPSC.