Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Winkelwagen 0

Er zijn geen producten meer te koop

Subtotaal Vrij
Verzending, belastingen en kortingscodes worden berekend bij het afrekenen

Uw winkelwagen is leeg

Coravin Privacybeleid

Ingangsdatum: 21 november 2023

Op Coravinnemen we uw privacy serieus. Lees dit Privacybeleid om te weten te komen hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Door onze Services op enigerlei wijze te gebruiken of te openen, erkent u dat u de hieronder beschreven praktijken en beleidsregels accepteert, en stemt u er hierbij mee in dat we uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Vergeet niet dat uw gebruik van Coravinvan onze Services te allen tijde onderhevig is aan ons Gebruiksvoorwaardenwaarin dit Privacybeleid is opgenomen. Alle termen die we in dit Beleid gebruiken zonder ze te definiëren, hebben de definities die eraan worden gegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

Wat dit privacybeleid omvat

Dit Privacybeleid dekt hoe we Persoonsgegevens behandelen die we verzamelen wanneer je onze Services opent of gebruikt. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie die een bepaald individu identificeert of ermee in verband staat. Het omvat ook informatie waarnaar wordt verwezen als "persoonlijk identificeerbare informatie" of "persoonlijke informatie" onder toepasselijke wetten, regels of voorschriften met betrekking tot gegevensprivacy. Dit Privacybeleid dekt niet de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren en mensen die we niet managen.


Persoonlijke gegevens

Categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen

Hieronder staan de categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld:

Profiel- of contactgegevens

Categorie Persoonsgegevens
Profiel- of contactgegevens

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • Voor- en achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Adres

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
 • Advertentiepartners
 • Analytics-partners
 • Zakelijke partners
Betalingsgegevens

Categorie Persoonsgegevens
Betalingsgegevens

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • Type betaalkaart
 • Betaalkaart nummer
 • Factuuradres, telefoonnummer en e-mail
 • Informatie die nodig is om terugbetalingen te verwerken

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners (specifiek onze partners voor betalingsverwerking)
Commerciële gegevens

Categorie Persoonsgegevens
Commerciële gegevens

Voorbeelden van persoonlijke gegevens die we verzamelen

 • Aankoopgeschiedenis
 • Consumentenprofielen, inclusief wijngerelateerde voorkeuren en interesses

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
 • Zakelijke partners
Apparaat/IP-gegevens

Categorie Persoonsgegevens
Apparaat/IP-gegevens

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • IP-adres
 • Apparaat-ID
 • Type apparaat/besturingssysteem/browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de services

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
 • Advertentiepartners
 • Analytics-partners
Web analytics

Categorie van persoonlijke gegevens
Webanalyse

Voorbeelden van persoonlijke gegevens die we verzamelen

 • Webpagina interacties
 • Verwijzende webpagina/bron via welke u toegang hebt gekregen tot de Services
 • Niet-identificeerbare verzoek-ID's
 • Statistieken met betrekking tot de interactie tussen apparaat of browser en de Services

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
 • Advertentiepartners
 • Analytics-partners
Gegevens sociale netwerken

Categorie van persoonlijke gegevens
Sociale netwerkgegevens

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • E-mail
 • Naam gebruiker

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
Demografische gegevens van consumenten

Categorie persoonlijke gegevens
Demografische consumentengegevens

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • Leeftijd, geboortemaand en -jaar
 • Postcode
 • Geslacht
 • Aanvullende gegevens die u optioneel kunt verstrekken door te reageren op de enquête

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
Geolocatiegegevens

Categorie Persoonsgegevens
Geolocatiegegevens

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • Locatiegegevens op basis van IP-adressen
 • GPS-gegevens

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
 • Analytics-partners
Conclusies op basis van andere verzamelde persoonlijke gegevens

Categorie van persoonlijke gegevens
Conclusies uit andere verzamelde persoonsgegevens

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • Profielen met gebruikerskenmerken
 • Profielen die het gedrag van gebruikers weergeven

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
Andere identificerende informatie die u vrijwillig verstrekt

Categorie van persoonlijke gegevens
Andere identificerende informatie die u vrijwillig verstrekt

Voorbeelden van Persoonsgegevens die we verzamelen

 • Identificerende informatie in e-mails of brieven die u ons stuurt
 • Vrijwillig verstrekte informatie om ons te helpen reageren op beveiligings- of veiligheidsincidenten

Categorieën van derden met wie we deze persoonlijke gegevens delen

 • Dienstverleners
Categorieën bronnen van persoonsgegevens

Wij verzamelen Persoonsgegevens over u uit de volgende categorieën bronnen:

U

Wanneer u dergelijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt

 • Wanneer u een account aanmaakt of onze interactieve tools en Services gebruikt.
 • Wanneer u vrijwillig informatie verstrekt in vrije tekstvakken via de Services of door te reageren op enquêtes of vragenlijsten.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of anderszins contact met ons opneemt.
 • Wanneer u ons informatie verstrekt tijdens persoonlijke of externe evenementen.

Wanneer u de Services gebruikt en dergelijke informatie automatisch wordt verzameld.

 • Door middel van cookies (zoals gedefinieerd in het gedeelte "Tracking tools, advertenties en opt-out" hieronder).
 • Als je onze mobiele applicatie downloadt of een browser gebruikt die geschikt is voor locatie, kunnen we informatie ontvangen over je locatie en mobiele apparaat, voor zover van toepassing.
 • Als u bepaalde toepassingen en software downloadt en installeert die wij beschikbaar stellen, kunnen wij informatie ontvangen en verzamelen die wordt verzonden vanaf uw computerapparaat om u de relevante Diensten te leveren, zoals informatie over wanneer u bent aangemeld en beschikbaar bent om updates of waarschuwingsberichten te ontvangen.

Derden

Verkopers

 • We kunnen gebruikmaken van leveranciers van analyses om te analyseren hoe u omgaat met de Services, of derden kunnen ons helpen u klantenondersteuning te bieden.
 • We kunnen leveranciers gebruiken om informatie te verkrijgen om bestaande gebruikersprofielen te maken of uit te breiden.
Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Aanbieden, aanpassen en verbeteren van de services

 • Het aanmaken en beheren van uw account.
 • Het verwerken van bestellingen of andere transacties; facturering.
 • U voorzien van de producten, diensten of informatie die u aanvraagt.
 • Voldoen aan de reden waarom u ons de informatie hebt verstrekt.
 • Ondersteuning en hulp bieden voor de Services.
 • Het verbeteren van de Services, met inbegrip van testen, onderzoek, interne analyses en productontwikkeling.
 • Het personaliseren van de Services, website-inhoud en communicatie op basis van uw voorkeuren.
 • Bescherming tegen fraude, beveiliging en debugging.
 • Het uitvoeren van andere zakelijke doeleinden die zijn aangegeven bij het verzamelen van uw Persoonsgegevens of zoals anderszins uiteengezet in toepasselijke wetten op het gebied van gegevensprivacy, zoals de California Consumer Privacy Act (de "CCPA").

Marketing van de Services

 • Marketing en verkoop van de Services.
 • U advertenties tonen, inclusief op interesses gebaseerde of online gedragsadvertenties.

Met u corresponderen

 • Reageren op correspondentie die we van u ontvangen, contact met u opnemen wanneer dat nodig of gevraagd is, en u informatie sturen over Coravin of de Services.
 • Het verzenden van e-mails en andere communicatie op basis van uw voorkeuren of met inhoud waarvan wij denken dat deze u zal interesseren.

Voldoen aan wettelijke vereisten en juridische voorwaarden afdwingen

 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures, zoals het voorkomen, opsporen en onderzoeken van beveiligingsincidenten en mogelijk illegale of verboden activiteiten.
 • De rechten, eigendommen of veiligheid van u beschermen, Coravin of een andere partij.
 • Afdwingen van overeenkomsten met u.
 • Reageren op claims dat een posting of andere inhoud de rechten van derden schendt.
 • Geschillen oplossen.

We zullen geen aanvullende categorieën Persoonsgegevens verzamelen of de verzamelde Persoonsgegevens gebruiken voor wezenlijk verschillende, ongerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder je daarvan op de hoogte te stellen.


Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen

Wij maken uw Persoonsgegevens bekend aan de categorieën serviceproviders en andere partijen die in dit gedeelte worden genoemd. Voor meer informatie over hoe deze openbaarmakingen worden behandeld volgens de wetgeving van de betreffende staat, verwijzen wij u naar de specifieke secties per staat hieronder.

Serviceproviders. Deze partijen helpen ons bij het leveren van de Services of het uitvoeren van zakelijke functies namens ons. Hieronder vallen:

 • Hosting-, technologie- en communicatieleveranciers.
 • Adviseurs voor beveiliging en fraudepreventie.
 • Leveranciers van ondersteuning en klantenservice.
 • Leveranciers van producten.
 • Betalingsverwerkers, die uw vrijwillig verstrekte betalingsinformatie verzamelen die nodig is om uw betaling te verwerken.

Advertentiepartners. Deze partijen helpen ons onze diensten op de markt te brengen en u aanbiedingen te doen die interessant voor u kunnen zijn. Hieronder vallen:

 • Advertentienetwerken en platforms voor affiliatebeheer.
 • Gegevensmakelaars.
 • Marketingproviders.

Analytics-partners. Deze partijen leveren analyses over webverkeer of gebruik van de Services. Hieronder vallen:

 • Bedrijven die bijhouden hoe gebruikers de Services hebben gevonden of ernaar zijn verwezen.
 • Bedrijven die bijhouden hoe gebruikers omgaan met de Services.

Zakelijke partners. Deze partijen werken met ons samen bij het aanbieden van verschillende diensten.

Partijen die u autoriseert, benadert of authenticeert

 • Derden waartoe u toegang hebt via de services.
 • Sociale mediadiensten.
 • Andere gebruikers.
Wettelijke verplichtingen

We kunnen Persoonsgegevens die we verzamelen delen met derden in verband met de activiteiten die worden beschreven onder "Voldoen aan wettelijke vereisten en afdwingen van wettelijke voorwaarden" in het gedeelte "Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van Persoonsgegevens" hierboven.

Zakelijke overdrachten

Al uw Persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen worden overgedragen aan een derde partij als wij een fusie, overname, faillissement of andere transactie ondergaan waarbij die derde partij de controle over ons bedrijf (geheel of gedeeltelijk) overneemt. Als een van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen we redelijke inspanningen leveren om je hiervan op de hoogte te stellen voordat je gegevens onder een ander privacy- en beveiligingsbeleid en andere praktijken komen te vallen.

Gegevens die geen Persoonsgegevens zijn

We kunnen geaggregeerde, niet-geïdentificeerde of geanonimiseerde gegevens maken van de Persoonsgegevens die we verzamelen, onder meer door informatie te verwijderen die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maakt voor een bepaalde gebruiker. We kunnen dergelijke samengevoegde, niet-geïdentificeerde of geanonimiseerde gegevens gebruiken en delen met derden voor onze rechtmatige zakelijke doeleinden, waaronder het analyseren, ontwikkelen en verbeteren van de Services en het promoten van ons bedrijf, op voorwaarde dat we dergelijke gegevens niet zullen delen op een manier die jou zou kunnen identificeren.


Tracking tools, advertenties en opt-out

Notre politique en matière de cookies contient des informations sur la manière d'utiliser les outils sur nos sites web et nos applis pour gérer les types de cookies autorisés à se charger lorsque vous utilisez Coravin.

Tracking tools, advertenties en opt-out

De Services maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixeltags, webbakens, clear GIF's en JavaScript (gezamenlijk "Cookies") om onze servers in staat te stellen uw webbrowser te herkennen, ons te vertellen hoe en wanneer u onze Services bezoekt en gebruikt, trends te analyseren, meer te weten te komen over ons gebruikersbestand en onze Services te beheren en te verbeteren. Cookies zijn kleine stukjes data - meestal tekstbestanden - die op je computer, tablet, telefoon of vergelijkbaar apparaat worden geplaatst wanneer je dat apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot onze Services. We kunnen de informatie die we van je verzamelen ook aanvullen met informatie van derden, waaronder derden die hun eigen cookies op je apparaat(en) hebben geplaatst. Houd er rekening mee dat vanwege ons gebruik van Cookies, de Services op dit moment geen "Do Not Track"-verzoeken ondersteunen die vanuit een browser worden verzonden.

Je kunt beslissen of je cookies wilt accepteren via de instellingen van je internetbrowser. De meeste browsers hebben een optie om de cookiefunctie uit te schakelen, waardoor uw browser geen nieuwe cookies accepteert en (afhankelijk van de geavanceerdheid van uw browsersoftware) u op verschillende manieren kunt beslissen over de acceptatie van elke nieuwe cookie. U kunt ook alle cookies verwijderen die al op uw apparaat staan. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u sommige voorkeuren handmatig moet aanpassen telkens wanneer u onze website bezoekt en dat sommige Services en functionaliteiten niet werken.

Om te zien welke Cookie-instellingen voor u beschikbaar zijn, kunt u kijken in de "voorkeuren" of "opties" sectie van het menu van uw browser. Voor meer informatie over cookies, inclusief informatie over het beheren en verwijderen van cookies, kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org/ of https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ als u zich in de Europese Unie bevindt.

Informatie over op interesses gebaseerde advertenties:

We kunnen advertenties weergeven en staan advertentienetwerken van derden toe, met inbegrip van advertentieservers van derden, advertentiebureaus en verkopers van advertentietechnologie, om advertenties weer te geven via de Services. Deze advertenties kunnen gericht zijn op gebruikers die in bepaalde algemene profielcategorieën passen of bepaalde voorkeuren of gedrag vertonen ("Op interesses gebaseerde advertenties"). Informatie voor op interesses gebaseerde advertenties (inclusief Persoonsgegevens) kan door jou aan ons worden verstrekt, of worden afgeleid uit de gebruikspatronen van bepaalde gebruikers van de Services en/of diensten van derden. Dergelijke informatie kan worden verzameld door de activiteiten van gebruikers in de tijd en op niet-gelieerde locaties te volgen, inclusief wanneer u de Services verlaat. Om dit te bereiken, kunnen wij of onze serviceproviders cookies, waaronder een bestand (bekend als een "web beacon") van een advertentienetwerk via de Services aan je leveren. Web beacons stellen advertentienetwerken in staat om ons en adverteerders geanonimiseerde, geaggregeerde controle, onderzoek en rapportage te bieden. Webbakens stellen advertentienetwerken ook in staat gerichte advertenties aan u te tonen wanneer u andere websites bezoekt. Met webbakens kunnen advertentienetwerken hun eigen cookies in uw browser bekijken, bewerken of instellen, net alsof u een webpagina van hun site had opgevraagd.


Gegevensbeveiliging en -bewaring

We proberen je Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking met behulp van passende fysieke, technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen op basis van het type Persoonsgegevens en de manier waarop we die gegevens verwerken. Je moet je gegevens ook helpen beschermen door je wachtwoord en/of andere aanmeldingsmechanismen op de juiste manier te selecteren en te beschermen; de toegang tot je computer of apparaat en browser te beperken; en je af te melden nadat je klaar bent met het openen van je account. Hoewel we alles in het werk stellen om de veiligheid van je account en andere gegevens in onze administratie te beschermen, moet je je ervan bewust zijn dat geen enkele methode om gegevens via het internet te verzenden of op te slaan volledig veilig is.

We bewaren Persoonsgegevens over jou zo lang als je een open account bij ons hebt of als anderszins nodig is om je onze Services te leveren of aan een zakelijke behoefte te voldoen. In sommige gevallen bewaren we Persoonsgegevens langer, als dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen of verschuldigde vergoedingen te innen, of als dit anderszins is toegestaan of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving. Verder kunnen we informatie bewaren in anonieme of geaggregeerde vorm wanneer die informatie u niet persoonlijk kan identificeren.

Op Coravinnemen we kwetsbaarheden in de beveiliging serieus en waarderen uw hulp bij het op een verantwoorde manier melden van kwetsbaarheden. Als u een kwetsbaarheid in de beveiliging ontdekt, stuur deze dan naar security[at]coravin.com.


Persoonlijke gegevens van kinderen

Zoals vermeld in de Gebruiksvoorwaarden verzamelen of vragen we niet bewust om Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar; als je een kind jonger dan 16 jaar bent, probeer je dan niet te registreren voor of anderszins gebruik te maken van de Services of ons Persoonsgegevens te sturen. Als we erachter komen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk. Als je denkt dat een kind jonger dan 16 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via csr@coravin.com.


Rechten van betrokkenen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Inwoners van de EU en het Verenigd Koninkrijk

Als je een inwoner bent van de Europese Unie ("EU"), het Verenigd Koninkrijk ("VK"), Liechtenstein, Noorwegen of IJsland, heb je mogelijk aanvullende rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU of het VK (de "GDPR") met betrekking tot je Persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet.

In dit gedeelte gebruiken we de termen "Persoonsgegevens" en "verwerking" zoals ze zijn gedefinieerd in de GDPR, maar "Persoonsgegevens" betekent over het algemeen informatie die kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, en "verwerking" omvat over het algemeen handelingen die kunnen worden uitgevoerd in verband met gegevens, zoals verzameling, gebruik, opslag en openbaarmaking. Coravin is de beheerder van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Services.

Als er tegenstrijdigheden zijn tussen dit artikel en een andere bepaling van dit Privacybeleid, is het beleid of gedeelte dat de Persoonsgegevens beter beschermt van toepassing voor zover er sprake is van tegenstrijdigheden. Als je vragen hebt over dit artikel of over de vraag of een van de volgende bepalingen op jou van toepassing is, kun je contact met ons opnemen via csr@coravin.com.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Het gedeelte "Categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen" hierboven geeft een gedetailleerd overzicht van de Persoonsgegevens die wij van jou verzamelen.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

In het gedeelte "Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van Persoonsgegevens" hierboven wordt uitgelegd hoe wij je Persoonsgegevens gebruiken.

We verwerken je Persoonsgegevens alleen als we daar een wettelijke basis voor hebben. Wettelijke grondslagen voor verwerking zijn onder andere toestemming, contractuele noodzaak en onze "legitieme belangen" of de legitieme belangen van anderen, zoals hieronder verder wordt beschreven.

 • Contractuele noodzaak: We verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens uit "contractuele noodzaak", wat betekent dat we de gegevens moeten verwerken om onze Gebruiksvoorwaarden met jou na te komen, waardoor we je de Diensten kunnen leveren en je de goederen kunnen sturen die je via onze site bestelt. Wanneer we gegevens verwerken op grond van contractuele noodzaak, zal het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens ertoe leiden dat je geen gebruik kunt maken van sommige of alle delen van de Services waarvoor dergelijke gegevens vereist zijn.
 • Gerechtvaardigd belang: We verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens wanneer we van mening zijn dat dit het legitieme belang van ons of van derden bevordert:
 • Voorbeelden van deze legitieme belangen zijn (zoals hierboven in meer detail beschreven):
 • Toestemming: In sommige gevallen verwerken wij Persoonsgegevens op basis van de toestemming die u uitdrukkelijk aan ons verleent op het moment dat wij dergelijke gegevens verzamelen. Wanneer wij Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, wordt dit uitdrukkelijk aan u aangegeven op het moment dat wij deze gegevens verzamelen.
 • Andere Verwerkingsgronden: Van tijd tot tijd kunnen wij Persoonsgegevens ook moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, als het noodzakelijk is om de vitale belangen van jou of andere betrokkenen te beschermen, of als het noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang.

Delen van Persoonsgegevens

In het gedeelte "Hoe wij uw Persoonsgegevens delen" hierboven wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens delen met derden.

Rechten EU betrokkenen

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je Persoonsgegevens, waaronder de rechten die hieronder worden beschreven. Voor meer informatie over deze rechten of om een verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar csr@coravin.com. Houd er rekening mee dat we in sommige omstandigheden niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld als het onzinnig of buitengewoon onpraktisch is, als het de rechten van anderen in gevaar brengt of als het niet wettelijk verplicht is, maar in die omstandigheden zullen we toch reageren om u van een dergelijke beslissing op de hoogte te stellen. In sommige gevallen kunnen we u ook vragen ons aanvullende informatie te verstrekken, waaronder Persoonsgegevens, indien dit nodig is om uw identiteit en de aard van uw verzoek te verifiëren.

 • Toegang: U kunt meer informatie opvragen over de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en een kopie van deze Persoonsgegevens opvragen. U kunt ook toegang krijgen tot bepaalde Persoonsgegevens door in te loggen op uw account.
 • Rechtzetting: Als je van mening bent dat Persoonsgegevens die wij over je bewaren onjuist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. U kunt bepaalde gegevens ook rechtstreeks corrigeren door in te loggen op uw account.
 • Wissen: Je kunt ons verzoeken om sommige of al je Persoonsgegevens uit onze systemen te wissen.
 • Intrekking van toestemming: Als we je Persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming (zoals aangegeven op het moment dat deze gegevens werden verzameld), heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat als u dit recht uitoefent, u mogelijk per geval expliciet toestemming moet geven voor het gebruik of de openbaarmaking van bepaalde van uw Persoonsgegevens, als dit gebruik of deze openbaarmaking noodzakelijk is om u in staat te stellen gebruik te maken van sommige of al onze Services.
 • Overdraagbaarheid: U kunt vragen om een kopie van uw Persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat. U kunt ook vragen dat we de gegevens overdragen aan een andere beheerder indien dit technisch haalbaar is.
 • Bezwaar: Je kunt contact met ons opnemen om ons te laten weten dat je bezwaar hebt tegen het verdere gebruik of de openbaarmaking van je Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals voor direct marketing.
 • Beperking van de verwerking: Je kunt ons vragen de verdere verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om een klacht in te dienen: Je hebt het recht om een klacht in te dienen over Coravinmet betrekking tot uw Persoonsgegevens in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land of EU-lidstaat. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten is hier beschikbaar:https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Doorgifte van Persoonsgegevens

De Services worden gehost en geëxploiteerd in de Verenigde Staten ("VS") via Coravin en haar serviceproviders, en als u niet in de Verenigde Staten woont, kunnen de wetten in de Verenigde Staten verschillen van de wetten waar u woont. Door de Services te gebruiken, erkent u dat alle Persoonsgegevens over u, ongeacht of deze door u zijn verstrekt of van een derde zijn verkregen, worden verstrekt aan Coravin in de Verenigde Staten en worden gehost op servers in de Verenigde Staten, en je geeft toestemming voor Coravin om uw gegevens over te dragen aan, op te slaan in en te verwerken in de Verenigde Staten en mogelijk andere landen.

Coravin voldoet aan het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF) en de UK Extension to the EU-U.S. DPF zoals opgesteld door het U.S. Department of Commerce. Coravin heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF Beginselen) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in vertrouwen op het EU-VS DPF en de UK Extension to the EU-U.S. DPF. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF Principes, gelden de Principes. Ga voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/

Coravin zet zich in voor de EU-VS Data Privacy Framework Principles van (1) kennisgeving, (2) toestemming, (3) verantwoording voor verdere doorgifte, (4) beveiliging, (5) gegevensintegriteit en doelbinding, (6) toegang en (7) verhaal, handhaving en aansprakelijkheid met betrekking tot alle Persoonsgegevens die worden ontvangen van binnen de EU op basis van de EU-VS Data Privacy Framework Principles. De Data Privacy Framework Principles vereisen dat wij potentieel aansprakelijk blijven als een derde partij die namens ons Persoonsgegevens verwerkt, deze EU-VS Data Privacy Framework Principles niet naleeft (behalve voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot vermeende schade). CoravinDe naleving van de EU-VS Data Privacy Framework Principles is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Op grond van de EU-VS Data Privacy Framework Principles hebben personen uit de EU het recht om van ons een bevestiging te krijgen of wij Persoonsgegevens over u bewaren in de V.S. Op verzoek zullen wij u toegang geven tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt de Persoonsgegevens die wij over u bewaren ook corrigeren, wijzigen of verwijderen. Personen die toegang willen tot onjuiste gegevens die naar de VS zijn overgedragen of deze willen corrigeren, wijzigen of verwijderen, moeten hun verzoek richten aan csr@coravin.com. Als ons wordt gevraagd gegevens te verwijderen, reageren we binnen een redelijke termijn.

We bieden u de keuze om u af te melden of in te schrijven voor gevoelige gegevens, voordat we uw gegevens delen met derden, met uitzondering van onze vertegenwoordigers, of voordat we ze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens zijn geautoriseerd. Om een verzoek in te dienen om het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te beperken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar csr@coravin.com.

In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn Persoonsgegevens vrij te geven als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

CoravinDe verantwoordelijkheid voor Persoonsgegevens die in de VS worden ontvangen onder de EU-VS Data Privacy Framework Principles en vervolgens worden overgedragen aan een derde partij, wordt beschreven in de Data Privacy Framework Principles. In het bijzonder, Coravin blijft het bedrijf verantwoordelijk en aansprakelijk volgens de Data Privacy Framework Principles als derde partijen die het inschakelt om namens het bedrijf Persoonsgegevens te verwerken, dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met de Data Privacy Framework Principles, tenzij Coravin bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

Coravin belooft klachten op te lossen over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw Persoonsgegevens die naar de VS zijn overgebracht. csr@coravin.com met vragen, zorgen of klachten.

Als uw klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende claims die niet via andere verhaalmechanismen zijn opgelost, zoals uiteengezet in bijlage 1 van het Data Privacy Framework van het Amerikaanse ministerie van Handel.


Wijzigingen in dit Privacybeleid

We proberen onze Services voortdurend te verbeteren, dus het kan zijn dat we dit Privacybeleid van tijd tot tijd moeten wijzigen. Coravin website, door u een e-mail te sturen en/of op een andere manier. Houd er rekening mee dat als je ervoor hebt gekozen geen e-mails met wettelijke kennisgevingen van ons te ontvangen (of als je ons je e-mailadres niet hebt gegeven), deze wettelijke kennisgevingen nog steeds van toepassing zijn op je gebruik van de Services en je nog steeds verantwoordelijk bent voor het lezen en begrijpen ervan. Als je de Services gebruikt nadat wijzigingen in het Privacybeleid zijn gepubliceerd, betekent dit dat je akkoord gaat met alle wijzigingen. Het gebruik van informatie die we verzamelen is onderworpen aan het Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt verzameld.


Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, de manieren waarop we je Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken of je keuzes en rechten met betrekking tot dergelijke verzameling en gebruik, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op: